Year: 2005 Source: Roczniki Akademii Medycznej w Bialymstoku or Annales Academiae Medicae Bialostocensis, v.50, suppl.2, (2005), p.276-279 SIEC No: 20051827